Obiective si rezultate

Obiectivul proiectului

Proiectul are ca principal obiectiv validarea în mediul industrial a unei tehnologii de selecție, creștere și ameliorare a unor linii hibride de sturioni având caracteristici morfo-productive superioare în vederea obținerii unui grad ridicat de profitabilitate și alinierii sturioniculturii românești la standardele Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului

The project aims to validate in industry a technology of selection, breeding and amelioration of hybrid sturgeon aquaculture strains having superior morphological and productive traits with the purpose of increasing the profitability and alignment the Romanian sturgeon aquaculture to European Union standards.

Rezultatele estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:
– Tehnologie validata de selecție, ameliorare și creștere a unor linii hibride de sturioni
– Articole stiintifice ISI/BDI
– Comunicări la conferințe naționale/internaționale
– Rapoarte stiintifice intermediare si raport stiintific final
– Website proiect

Rezultatele estimate

The estimated results of the project are:
– Validated technology of selection, amelioration and breeding of hybrid sturgeon aquaculture strains
– ISI/BDI scientific articles
– Communications in national and international conferences
– Intermediary scientific reports and final scientific report
– Project’s website