Date Generale

 

INOVTEHNOSTUR

Tehnologie de selecție și ameliorare genetică în vederea creșterii profitabilității acvaculturii sturionilor


Speciile de sturioni din Dunăre sunt foarte valoroase, deoarece pe piața globală există o mare cerere pentru carnea, dar mai ales pentru icrele acestora. În prezent, populațiile sălbatice din România sunt la limita extincției, astfel încât eforturile actuale se îndreaptă către dezvoltarea unor sisteme de performante de acvacultură, ca o masură alternativă pentru reducerea presiunii create de pescuitul excesiv.

Obiectivul actualei propuneri de proiect este validarea în mediul industrial a unei tehnologii de selecție, creștere și ameliorare a unei linii hibride de sturioni (Best beluga) având caracteristici morfo-productive superioare în vederea creșterii profitabilității și competitivității activităților de acvacultură din țara noastră. Determinarea timpurie a sexului la sturioni reprezintă una dintre cele mai mari provocări, atât pentru comunitatea științifică, cât și pentru acvacultori.

Validarea unor markeri biochimici și moleculari specifici precum și dezvoltarea ulterioară a unor metode precise de sexare care să permită separarea pe sexe încă de la o vârstă timpurie, ar reprezenta un salt uriaș pentru industria producătoare de caviar, dar și pentru conservarea populațiilor de sturioni sălbatici. De asemenea, identificarea unor markeri moleculari și biochimici asociați cu productia și calitatea cărnii poate reprezenta premiza selecției și promovării la reproducere a exemplarelor cu trăsături cantitative și calitative superioare, deci a realizării unei selecții asistate de markeri în cazul acestor specii de mare importanță comercială.

Nu în ultimul rând, implementarea unui management tehnologic și operational adecvat, precum și evaluarea stării de confort tehnologic, respectiv a parametrilor de randament tehnologic la specia hibridă Best beluga va conduce la validarea în mediul industrial a unei tehnologii de selecție, creștere și ameliorare a acesteia având ca efect final eficientizarea activităților de acvacultură și creșterea profitabilității acestora.